SEEBI 36C, Tallinn

Seebi 36C asuvale korrusmajale oleme valmistanud ja paigaldanud metallist rõdupiirded.