Reklaampost.

Kliendi tellimuse järgi valmistatud reklaampost, ning valguskastide tugikonstruktsioonid.
Metallosa kõrgus on 7 meetrit.